حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • توسعه مواد به کار رفته در فرایند پوشش دهی گرم با هدف حذف ریزترک ها در صنایع تولید ظروف شیشه ای

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
  • ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی بر پایه متیل متاکریلات

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: کاهش بار میکروبی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

بار میکروبی از سطح مواد غذایی، کشاورزی و افزایش زمان ماندگاری از مسائل مطرح در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی است. فناوری پلاسمای سرد با فناوری غیرحرارتی می تواند با ایجاد...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری