حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • اصلاح کود فسفاته به‌منظور جلوگیری از نامحلول شدن و تثبیت آن در خاک

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
  • کاهش آب شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورزی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
  • ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    کنگره بین‌‍المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: کاهش بار میکروبی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

بار میکروبی از سطح مواد غذایی، کشاورزی و افزایش زمان ماندگاری از مسائل مطرح در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی است. فناوری پلاسمای سرد با فناوری غیرحرارتی می تواند با ایجاد...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری